Skip to content

Świat nadprzyrodzony i naturalny

To jedno z najlepszych głoszeń Pata Hollorana z polskim tłumaczeniem, jakie udało się nam znaleźć na YouTubie. Pat był prorokiem widzącym – widział duchową rzeczywistość z niezwykłą dokładnością. Twierdził, że nie ma dwóch światów – duchowego i fizycznego. Jest jeden świat. Niestety do ciała Chrystusa, poprzez tzw. ojców kościoła, będących studentami greckiej filozofii, wdarła się grecka mentalność, która wprowadziła rozdział pomiędzy duchową rzeczywistością a tym, co fizyczne. To przekleństwo jest jedną z podstawowych przyczyn, dla której tak niewielu chrześcijan widzi w duchu.