Skip to content

Tag: prorok

Świat nadprzyrodzony i naturalny

To jedno z najlepszych głoszeń Pata Hollorana z polskim tłumaczeniem, jakie udało się nam znaleźć na YouTubie. Pat był prorokiem ...

Details