Skip to content

Rozmowy reformowane | Johannes Wöhr cz. 2

Johannes Wöhr w rozmowie z Marcelem Płoszczyńskim kontynuuje rozmowę o Bożym sposobie przemieniania naszego serca oraz naszych wspólnot. 

Opowiada świadectwo tego, jak Bóg go wysłał do Konstancji, miasta, w którym męczeńską śmiercią zginął pre-reformator Jan Hus. To z kolei zmieniło jego nastawienie do budowania kościoła w tym mieście i do organizacji życia wspólnotowego, bo Bóg wskazał mu pewne nieprawidłowości w historii regionu. Johannes dzieli się więc zrozumieniem stanu Kościoła od średniowiecza do współczesności. Przez to przechodzi do istoty braterstwa i planu Niebiańskiego Jeruzalem. To właśnie według Bożego projektu Niebiańskiego Jeruzalem ma działać Kościół. 

Stąd wyłania się kierunek, w którym Bóg chce prowadzić swój lud. Jest to druga część wywiadu.

Obejrzyj pierwszą część wywiadu tutaj.