Skip to content

Konferencja na temat nowego poruszenia Ducha Świętego reformującego serce Kościoła i formę organizowania naszych wspólnot – część druga. Jak Bóg buduje Kościół swój, aby bramy piekieł nie mogły go przemóc? Obejrzyj część pierwszą tutaj.