Skip to content

Autor: MARIUSZ WÓJCIK

descr

Reformacja Łaski

ŁASKA W STARYM PRZYMIERZU: od księgi Rodzaju do księgi Malachiasza łaska występuje jako Boże miłosierdzie. Bóg był łaskawy ...

Details