Rozmowy reformowane | Johannes Wöhr cz. 2

Johannes Wöhr w rozmowie z Marcelem Płoszczyńskim opowiada świadectwo tego, jak Bóg go wysłał do Konstancji, miasta w którym męczeńską śmiercią zginął pre-reformator Jan Hus. Dzieli się także zrozumieniem stanu Kościoła, istoty braterstwa, planu Niebiańskiego Jeruzalem, według którego ma działać Kościół oraz kierunku, w którym Bóg chce prowadzić swój lud. Druga część wywiadu.

Obejrzyj pierwszą część wywiadu tutaj.